Felhasználási feltételek   |   Médiaajánlat   |   Kapcsolat

Felhasználási feltételek

Jelen portált és a hozzá funkcionálisan kapcsolódó honlapokat (együttesen a továbbiakban: Portál) csak az a magánszemély vagy cég (a továbbiakban: Felhasználó) használhatja (beleértve a regisztráció nélküli böngészést is), aki elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti az alábbi feltételeket.

Regisztráció

A Portálon regisztráció és adatfeltöltés kizárólag a Portál jellegéből adódó értelemszerű céllal történhet.

Az űrlapok kitöltésénél az egyes mezőkbe csak a meghatározásnak pontosan megfelelő szöveg írható. Az egyes mezőkbe nem írható olyan adat, amely megadható másik helyen (pl. a Leírás mezőbe e-mail, telefonszám, internetes hivatkozás).

A Felhasználó a regisztrációnál megadott adatokat a későbbiekben módosíthatja, felfüggesztheti azok megjelenését vagy véglegesen törölheti azokat.

A Portálra nem tölthető fel olyan anyag, amely:

 • megtévesztő, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • jó erkölcsbe ütközik
 • jogsértő
 • duplikált hirdetés

A Szolgáltató fenntartja magának a Portálon található anyagok változtatásának és törlésének jogát.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Portálra általa feltöltött anyagok tartalmáért felelősséggel tartozik, jogsértő anyagok feltöltése hatósági eljárást vonhat maga után.

Hirdetések

A megrendelő által megjeleníteni kívánt Banner lehet statikus képfájl, animált gif vagy Flash animáció. A Banner a Portál működését nem zavarhatja. A Banner a felhasználó kifejezetten erre irányuló utasítása nélkül nem végezhet vagy kezdeményezhet olyan műveletet, amely a felhasználót zavarhatja (pl. hangos hirdetés, előugró ablak megnyitása, stb.).

Az Internet jellegéből következően a Portál elérhetőségében rövidebb kimaradás előfordulhat. A megrendelő kérheti a megjelenés időszakának meghosszabbítását az igazolt kimaradás idejével, amennyiben a megjelenés elmaradása nem a megrendelőnek felróható okból következett be.

Nem szerepelhet a hirdetésben vagy a hivatkozott honlapon olyan tartalom, amely:

 • szerzői jogot, személyhez fűződő jogot, kegyeleti jogot, valamint személyes adatok védelméhez való jogot sért
 • erőszakra, jogszabálysértésre buzdít, illetve a személyes vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképeket tartalmaz, félelemérzetet kelt, jó ízlést sért
 • egészséget veszélyeztető vagy károsító termékhez vagy tevékenységhez kapcsolódik (pl. alkohol, cigaretta, stb.)
 • amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja, így különösen, ha a gyermek- és fiatalkorúakat veszélyes, erőszakos, továbbá a szexualitást hangsúlyozó helyzetben mutatja be; tapasztalatlanságuk vagy hiszékenységük kihasználásával közvetlen felszólítást tartalmaz arra, hogy a felnőtt korúakat áru vásárlására ösztönözzék
 • pornográf, szexuális szolgáltatás igénybevételének előmozdítására, szexuális ingerkeltésre irányul
 • indokolatlanul hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről/szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
 • tiltott gyógyszerreklámnak minősül
 • olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása vagy forgalmazása jogszabályba ütközik, amely tényleges szolgáltatás helyett vagy azzal arányban nem állóan adómentesség, adókedvezmény vagy más adóelőny igénybevételének ígéretét tartalmazza, vagy az igénybe vehető adóelőny vonatkozásában másként félrevezető, megtévesztő
 • a fegyverek, a lőszerek, a robbanóanyagok és közbiztonságra különösen veszélyes eszközök reklámozása
 • politikai tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ
 • vallási tevékenységhez kapcsolódó vagy azt elősegítő anyag, információ; beleértve a közvetetten ide kapcsolódó tevékenységeket, információkat is (pl. ezoterika, jóga, horoszkóp, stb.)
 • szerencsejátékhoz kapcsolódik
 • megtévesztő reklámnak minősül (különösen, ha a megtévesztő információ az áru általános jellemzőire, árára, vásárlás feltételeire, a Felhasználó megítélésére, az őt megillető jogokra, vagyonára, minősítésére vonatkozik)
 • mindegy egyéb, a fentiekben fel nem sorolt olyan anyag, információ, reklám, melyet hatályos jogszabály tilt, illetve ennek gyanúja felmerül

Adatvédelem

A Portál látogatása során bizonyos adatok (pl. IP-cím, operációs rendszer, böngésző típus) automatikusan rögzítésre kerülnek, a szolgáltatások minőségének javítása, a Portál esetleges hibáinak érzékelése és statisztikai célok érdekében.

A Portál látogatása során - amennyiben ezt a Felhasználó böngészőjének beállításaiban nem tiltja - egyedi azonosító (cookie) kerül elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, a Portál megfelelő működésének és személyre szabhatóságának biztosítása érdekében. A cookie-fogadás Felhasználó részéről történő tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, de ez esetben technikai okokból a Portál nem minden része működik megfelelően.

A Portál egyes szolgáltatásai (pl. regisztráció) csak személyes adatok megadásával vehető igénybe. A Felhasználó személyes adatainak megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat a Szolgáltató nyilvántartsa és kezelje. Az adatkezelés célja a Felhasználó által igényelt szolgáltatások teljesítése, statisztikai és piackutatási elemzés, szolgáltatásokról történő értesítés. A Szolgáltató az adatokat harmadik fél részére csak a Felhasználó jóváhagyásával, vagy a Portál üzemeltetéséhez kapcsolódó technikai okok miatt adja át.

A Felhasználó köteles saját adatait megadni a regisztráció során, másik személy adatainak vagy valótlan adatok használata nem megengedett. Egy Felhasználónak egyidőben csak egy regisztrációja lehet.

A Szolgáltató célja a Portál biztonságos működtetése. Az Internet jellegéből következően azonban a tárolt adatok biztonsága nem garantálható teljes mértékben, ezért a Felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyeknek bűncselekmény, hibás működés, vagy más, nem várt okból történő nyilvánosságra kerülése nem okoz neki kárt. A Portálon megadott adatok esetleges nyilvánosságra kerülésével kapcsolatban a Szolgáltatótól kártérítés nem követelhető.

Felelősség kizárása

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Portálon a Felhasználók által elhelyezett anyagok információtartalmának helytállóságáért, a jogszabályoknak való megfelelőségéért és az esetleges okozott jogsérelemért vagy kárért, továbbá tartalmak módosítása vagy eltávolítása, illetve szolgáltatások változása vagy megszűnése miatt keletkező kárért.

Copyright

A Portál egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám sem ebben az esetben, sem egyébként nem jogosult a Portálról származó anyag terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Tilos a Portálról adatokat automatizált módon letölteni, tárolni és felhasználni.

A fentiektől eltérni csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. A fentiek megsértése esetén a Szolgáltató a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.